čerpací technika

SPIRÁLNÍ ČERPADLA

Vybírejte kvalitní spirální čerpadla od profesionálů na čerpací techniku. Průmyslová spirální čerpadla představují speciální typ čerpadel, které využívají spirálního mechanismu k účinnému přečerpávání v různých aplikacích. Jejich konstrukce je založena na principu vytvoření rotujícího proudění, které umožňuje efektivní přesun médií bez
přebytečného tření či turbulence. 

Pro jaké aplikace jsou vhodná Spirální čerpadla

Spirální čerpadla jsou vhodná pro manipulaci s kapalinami různých viskozit, teplot a chemických vlastností. Umožňují čerpání čistých i znečištěných médií s obsahem pevných částic. Speciální provedení umožňuje čerpání médií až do teploty 400 °C bez externího chlazení, nebo i čerpání médií u kterých dochází k polymerizaci, krystalizaci či médií, která jsou náchylná na srážení. Jsou často využívána v průmyslových procesech, v zemědělství, v chemickém průmyslu a vodohospodářství. Díky své robustní konstrukci a spolehlivému provozu se osvědčují i ve složitých provozních podmínkách.

Spirální čerpadla jsou navržena s ohledem na vysoký výkon a energetickou účinnost, což snižuje provozní náklady a zvyšuje ekonomickou efektivitu. Jsou vybavena moderními technologiemi a bezpečnostními prvky, které zajišťují spolehlivost a dlouhou životnost zařízení.

Díky svému speciálnímu designu a schopnosti efektivní manipulace s různými médii se stávají nezbytným prvkem mnoha průmyslových procesů a infrastrukturních systémů, které vyžadují spolehlivé a účinné řešení pro přečerpávání.

Partneři: SIGMA, Grundfos, KSB, Verder, ISH, WILO, Calpeda, EBARA, Wernert, Pentax, NOCCHI, ….