spojky

Pružné HŘÍDELOVÉ SPOJKY

Hřídelové spojky

Pružné hřídelové spojky se používají k přenosu točivého momentu se stálým průběhem v obou směrech otáčení a jsou určeny jako pro trvalý, tak i přerušovaný provoz. Hřídelové spojky zajišťují klidný chod soustrojí a tlumí nerovnoměrný průběh otáček při přenášení točivého momentu.

Běžně používané hřídelové spojky jsou axiální čepové, s pryžovou obručí či hadicovítými pružinami. V našem širokém spektru nabízíme celou řadu dalších provedení a variant hřídelových spojek jako lamelové, rozběhové, kuličkové a další. Volí se dle požadovaného druhu spojení, přenášenému výkonu, umístění, druhu spouštění apod.. Dodáváme spojky BKN, čepy BKN, spojky VPS, pružiny VPS, Spojky Periflex SPO, Obruče Periflex SPO, Spojky RATHI, Spojky SW, Spojky RRS, Spojky RB, a další.

Partneři: PSP Pohony, Rathi, Flender, Rotex, Spidex, ad.

Spojky BKN

Dodáváme pružné hřídelové spojky BKN , které slouží k přenášení točivého momentu se stálým průběhem v obou směrech točení při trvalém i přerušovaném provozu. Mohou pracovat v libovolné poloze v prostředí znečištěném hmotnými částicemi bez kyselinotvorných plynů, při teplotách okolí od -12°C do +80°C. Čepové Spojky typu BKN umožňují použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Konstrukce spojek neumožňuje přenos axiálních sil. Svojí konstrukcí umožňují montážní odchylky v souososti spojovaných strojů nebo zařízení. Dynamicky zabezpečují soustrojí
tlumení rázů při přenosu stáleho, přerušovaného i míjivého točivého momentu.

spojky BKN

Čepy BKN

Dodáváme kompletní čepy BKN. Čepové hřídelové spojky s čepy BKN v pružných pouzdrech, umožňují spolehlivě přenášet krouticí moment a zachycovat nesouosost hřídelí.

Čepy BKN

Spojky VPS

Dodáváme kompletní čepové spojky VPS, které slouží k přenesení středních až velkých kroutících momentů, pro přímé spojení pohonu těžkých strojů s kolísavým kroutícím momentem, případně kombinovaným s rázy a reverzacemi. Spojka VPS se skládá ze dvou nábojů, z několika pružin a ze snadno odnímatelného dvojdílného krytu, který je nalícován nebo středěn na jednom z nábojů a tvoří nádrž na mazivo. Obvod kotouče je opatřen podélnými drážkami, ve kterých je vložena hadovitě vinutá ocelová pružina, přenášející obvodovou sílu.

Spojky VPS

Pružiny VPS

Dodáváme kompletní pružiny VPS. Pružné spojky s pružinami VPS umožňují přenos značných výkonů při relativně malých zástavbových rozměrech a zároveň dovolují poměrně velkou nesouosost hřídelí.

Pružiny VPS

Spojky Periflex SPO

Dodáváme vysoce pružné hřídelové spojky Periflex SPO s pryžovou obručí, které slouží k přenášení točivého momentu se stálým průběhem v obou smyslech otáčení. Zajišťuje klidný chod soustrojí a tlumí nerovnoměrný průběh otáček při přenášení točivého momentu. Pružné hřídelové spojky mohou pracovat v libovolné poloze při teplotě 0°C až +50°C. Spojka se nasadí na příruby ukončující hřídele a pevně se uchytí přítlačnými deskami.

Spojky Periflex SPO

Obruče Periflex SPO

Dodáváme pryžové Obruče Periflex SPO, jež slouží jako náhradní díl pružné spojky PERIFLEX, které přenáší točivý moment a zároveň tlumí kmity a vibrace. Pryžotextilní díl nevzdoruje ropným látkám a také není vhodný do prostředí s agresivními chemickými látkami. Pryž je určena pro teploty od 0°C do 50°C.

Obruče Periflex SPO

Spojky RATHI

Dodáváme pružné spojky RATHI, které slouží k přenosu kroutícího momentu z hnacího stroje na hnaný stroj, přičemž výrazně tlumí chvění a rázy vznikající při provozu zařízení. Spojky RATHI svojí konstrukcí představují mechanismus, který se vyznačuje jednoduchou údržbou i seřízením. Tyto spojky jsou vhodné pro všeobecné strojírenské aplikace,
u kterých chceme zabezpečit spolehlivý, klidný a tichý přenos výkonu hnacího a hnaného stroje.

Spojky RATHI

Spojky SW

Dodáváme zubové spojky SW RATHI JAW-FLEX jež se vyznačují jednoduchou konstrukcí a snadnou montáží. Čelní zubová spojka typ SW sestává ze dvou nábojů, pružného prvku – pásu se zuby a kroužku.  Tyto spojky slouží k přenosu kroutícího momentu tam, kde je volný přístup ke spojce. Konstrukce spojky umožňuje kontrolu a případnou výměnu pružného prvku bez demontáže hnacího a hnaného stroje. Hodí se pro všeobecné strojírenské aplikace, kde je potřeba zabezpečit spolehlivý, klidný a tichý přenos výkonu hnacího a hnaného stroje.

Spojky SW

Spojky RRS

Dodáváme spojky RRS , které se vyznačují jednoduchou konstrukcí (dva zubové náboje, mezi něž je vkládán pružný prvek) a snadnou montáží. Spojky RATHI JAW-FLEX typ RRS jsou tvořeny dvěma náboji z litiny a pružným prvkem, zajištěným krycím plechem (hvězdice u spojek L, pružné pásy nebo segmenty u spojek RRS). U spojek RRS je navíc mezi náboje vkládán mezikus různých délek. Výhodou spojek RRS je unikátní pružný pás nebo segmenty umožňující snadnou výměnu. Tyto spojky jsou schopné zabezpečit spolehlivý, klidný a tichý přenos výkonu hnacího a hnaného stroje.

Spojky RRS

Spojky RB

Dodáváme spojky RB, které se vyznačují snadnou montáží a demontáží. Spojky RATHI B-FLEX jsou tvořeny sadou pryžových soudečkových pouzder s čepy a maticemi a dvěma přírubovými náboji z litiny. Tato speciální soudečková pouzdra povolují vychýlení ve všech směrech a v porovnání s obyčejnými pouzdry umožňují vyšší torzní pružnost. Tyto spojky jsou vhodné pro všeobecné strojírenské aplikace, u kterých je vyžadován spolehlivý přenos výkonu i za podmínek vychýlení hřídelí, čemuž se často nelze vyhnout.

Spojky RB