ostatní komodity SIGAD

MÍCHADLA

míchadla

Vybírejte kvalitní míchací systémy od profesionálů na čerpací techniku. Míchadla se používají k míchání, homogenizaci, tvorbě suspenze a provzdušňování v čistírnách odpadních vod, udržování ve vznosu apod. Průmyslová míchadla mohou být ponořena celá v promíchávanem médiu, nebo je pohon nad médiem. Podle média se volí materiálové provedení. Při požadavku udržování směru promíchaného média se používá usměrňovací kruh. Průmyslové míchací systémy je možno umísťovat i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Partneři: Sigma VVÚ, Flygt, KSB, ABS, Grundfos, …..