dmychadla a kompresory

DMYCHADLA a KOMPRESORY pro PRŮMYSL

dmychadla a kompresory
dmychadla a kompresory

Stlačování, doprava či odsávání vzduchu, plynů a par, vč. agresivních či výbušných zajišťují dmychadla s určením např. pro čistírny odpadních vod, úpravny vod.

K využití stlačeného vzduchu či plynů např. jako pracovní médium, dopravě plynů apod. lze využít kompresory.