O NÁS

Prodej, servis a opravy ČERPADEL

čerpací technika SIGAD
Vážení obchodní přátelé,

tradice firmy SIGAD začala v roce 1996, kdy její činnost plynule navázala na dlouhodobé zkušenosti pracovníků v čerpací technice. Činnost firmy je zaměřena hlavně na navrhování, prodej, servis a opravy čerpadel a dalších komodit, které s čerpací technikou souvisejí. Patří k nim hlavně spojky, vývěvy, ucpávky, dmychadla, kompresory, ventilátory, elektromotory a regulace, armatury, komponenty ČOV a ÚV.

Firma spolupracuje jak s výrobci, tak s obchodními firmami, a to nejen v ČR, ale i v celém světě. Firma spolupracuje jak s výrobci, tak s obchodními firmami, a to nejen v ČR ale i v celém světě, a to i s výrobci kteří nemají v České republice zastoupení.

Ze zkušeností za uplynulé období je patrno, že zákazníkům vyhovuje hlavně možnost všech dodávaných komodit z jednoho místa. Navíc vítají možnost variantních řešení zadaného problému. To je umožněno naší spoluprací se spoustou firem u jednotlivých komodit, takže zákazník má možnost z předložených nabídek vybrat řešení dle svých kritérií, které preferuje.

již více jak 0 let
jsme zde pro vás

Hlavní zaměření činnosti firmy

  1. Čerpadla a vývěvy sloužící k dopravě všech druhů médií s určením pro všechny oblasti života, hospodářství apod.
  2. Spojky sloužící k přenášení točivého momentu mezi hnacím a hnaným strojem. Hlavně se firma zaměřuje na spojky pružné, ale zajišťuje v případě potřeby zákazníka i spojky jiné, odpovídající požadovanému charakteru spojení, přenášenému výkonu, pracovním podmínkám atd.
  3. Dmychadla, kompresory a ventilátory určené ke stlačování a dopravě vzduchu a dalších plynných médií a par.
  4. Komodity související s čerpací technikou, kam patří hlavně míchadla, elektromotory a regulace, ucpávky, armatury a komponenty čistíren a úpraven vod.
  5. Služby zaměřené na opravy a servis nabízených komodit, kooperace a třískové obrábění či prodej a opravy čerpadel pro malospotřebitele.
S firmou EKOKOM máme uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění a tím plníme povinnost zajistit zpětný odběr a využití obalů.
 
 
Prodejní program je rozčleněn na jednotlivé druhy čerpadel a další komodity s uvedením výrobců, se kterými nejvíce spolupracujeme. Jak již bylo uvedeno, zajišťujeme i dodávky od firem, které jsou mimo Prodejní program, a to z celého světa, pokud má zákazník o dodávky zájem.
 
Vážení přátelé, věříme, že Vám náš Prodejní program umožní orientovat se
v našich nabídkách, které následně využijete k dobré obchodní spolupráci. Velmi se na ni těšíme.