ostatní komodity SIGAD

KOMPONENTY ČOV a ÚV

Jedná se o zařízení, které umožňuje provozování čištění a úpravu vody, jako hradítka, čiřiče filtrační lisy, zahušťováky kalů, česle, lisy na shrabky, separátory a pračky písku, lapáky písku a tuků, malé domácí čistírny, Venturiho měrné žlaby apod.