čerpací technika

VYSOKOTLAKÁ ČERPADLA PLUNŽROVÁ a PÍSTOVÁ

Vysokotlaká čerpadla jsou řešením pro vysokotlakové aplikace a vyznačují se vysokou energetickou účinností. Vysokotlaká čerpadla plunžrová a pístová jsou určena jako zdroj tlaku v hydraulických obvodech, tlakových stanicích, na zatlačování kapalin do vrtů na naftových polích, destrukci betonových ploch, čištění či řezání materiálů apod. Tlakové médium tvoří hlavně voda, emulze a jiné požadované čisté kapaliny a podle něj se volí materiálové provedení hydraulické části.

Partneři: SIGMA, AQP, Woma, Uraca, SPECK, Pratissoli, Udor, ,…