čerpací technika

ČERPADLA HADICOVÁ

Čerpacím prvkem je speciální hadice, která svým materiálovým složením odpovídá čerpanému médiu. Mezi velké výhody hadicových čerpadel patří možnost reverzace a také snáší i chod na sucho. Hadicová čerpadla mají vysokou sací schopnost, nepoužívají ventily ani ucpávky, mohou čerpat hydrosměsi v rozsahu 20 – 60 % pevných látek v médiu. Čerpat se mohou i abrazivní a korozivní média. Pohon může být pneumatický nebo elektromotorem.

Partneři: VERDER, Delasco, Bredel, ProMinent, Schmachtl, …